Mexická Domáca KuchyŇa (Paperback)

Mexická Domáca KuchyŇa By Milica Molnárová Cover Image
$43.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Mexick kuchyňa pozost va z kuch rskych kuch ň a trad ci modernej krajiny Mexika. Jeho najstarsie korene siahaj do mezoamerickej kuchyne. Jeho zlozky a met dy zač naj prv mi poľnohospod rskymi komunitami, ako's Mayovia, ktor domestikovali kukuricu, vytvorili standardn proces nixtamaliz cie kukurice a zalozili svoje potravinov cesty.


Dnesn z kladn potraviny poch dzaj z tejto krajiny a zahŕňaj kukuricu (kukurica), fazuľa, tekvica, amarant, chia, avok do, paradajky, paradajky, kakao, vanilka, ag ve, morka, spirulina, sladk zemiaky, kaktusy a chilli papričky. Jeho hist ria v priebehu storoč vy stila do region lnych kuch ň zalozen ch na miestnych podmienkach, vr tane Baja Med, Chiapas, Veracruz, Oaxacan a americkej kuchyne Nov ho Mexika a Tex-Mex.

Mexick kuchyňa je d lezit m aspektom kult ry, soci lnej strukt ry a ľudov ch trad ci Mexika. Najd lezitejs m pr kladom tohto spojenia je pouzitie krtka pri zvl stnych pr lezitostiach a sviatkoch, najm v juzn ch a stredn ch regi noch krajiny.


Existuje vseobecn n zor, ze mexick jedlo je pikantn aj ťazk , ale v skutočnosti m skutočn mexick jedlo hĺbku chuti -'s kombin ciou pikantn ch a zemit ch chut - a sviezu ľahkosť vďaka veľkorys mu pouzitiu čerstv ch byl n, zeleniny a citrusov. Vo v čsine Mexika by bolo veľmi neobvykl d vať syr napr klad do tacos, enchiladas alebo tostados, a ak by sa pouzil, bol by to mexick syr panela (hladk , čerstv , biely syr).Product Details
ISBN: 9781805428701
ISBN-10: 1805428705
Publisher: Milica Molnarova
Publication Date: February 7th, 2023
Pages: 264
Language: Slovak