HƯỚng DẪn TuyỆt VỜi VỀ Cocktail RƯỢu (Paperback)

HƯỚng DẪn TuyỆt VỜi VỀ Cocktail RƯỢu By Miên Giáng Cover Image
$46.99
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Thưởng thức rượu vang c thể l một niềm vui v n ng cao chất lượng đồ ăn, thức uống v một bữa ăn ngon Khi rượu được l m n ng, nồng độ cồn cũng như sulfit biến mất, chỉ c n lại phần tinh t y mang lại hương vị tinh tế.


Quy tắc đầu ti n v quan trọng nhất: Chỉ sử dụng rượu vang trong nấu ăn hoặc đồ uống m bạn sẽ uống. Kh ng bao giờ sử dụng bất kỳ loại rượu m bạn KH NG UỐNG Nếu bạn kh ng th ch hương vị của một loại rượu, bạn sẽ kh ng th ch m n ăn v thức uống m bạn chọn d ng n .


Kh ng sử dụng c i gọi l "rượu nấu ăn " Những loại rượu n y thường mặn v bao gồm c c chất phụ gia kh c m t i ảnh hưởng đến hương vị của m n ăn v thực đơn bạn đ chọn. Qu tr nh nấu/khử sẽ mang lại điều tồi tệ nhất đối với rượu k m chất lượng.


Rượu vang c ba c ng dụng ch nh trong nh bếp - l m Th nh phần ướp, l m chất lỏng nấu ăn v l m hương liệu trong m n ăn đ ho n th nh.

Chức năng của rượu vang trong nấu ăn l tăng cường, tăng cường v l m nổi bật hương vị v m i thơm của thức ăn - kh ng phải để che giấu hương vị của m n bạn đang nấu m l để củng cố n .


Để c kết quả tốt nhất, kh ng n n th m rượu v o m n ăn ngay trước khi phục vụ. Rượu n n đun nhỏ lửa với thức ăn hoặc nước sốt để tăng hương vị. N n n đun nhỏ lửa với thức ăn hoặc trong nước sốt khi n đang được nấu ch n; khi nấu rượu, n giảm bớt v trở th nh một chất chiết xuất c hương vị.

H y nhớ rằng rượu vang kh ng thuộc về mọi m n ăn. Nhiều hơn một loại nước sốt l m từ rượu vang trong một bữa ăn c thể đơn điệu. Chỉ d ng rượu khi nấu ăn khi n c g đ g p phần tạo n n th nh phẩm cho m n ăn.Product Details
ISBN: 9781805428862
ISBN-10: 1805428861
Publisher: Mien Giang
Publication Date: February 7th, 2023
Pages: 274
Language: Vietnamese